Over

Pieter Hoogendijk


Als algemeen antiquair biedt Pieter Hoogendijk een veelomvattende collectie aan. Meubelen, Oosters en Nederlands porselein worden afgewisseld door zilver, glas, wandtapijten, schilderijen en works of art.


28 jaar lang vormde de laat 19de-eeuwse buitenplaats ’t Benthuys in Baarn de ambiance waarin Pieter Hoogendijk zijn collectie kunst en antiek presenteerde. In 2007 betrok hij  een modern pand in Naarden en sinds 2019 is hij gevestigd in Hilversum. Door de jaren heen verhandelde hij enkele van de rijkste Hollandse meubelen uit die tijd: commodes van de Amsterdamse kabinetmaker Andries Bongen en zijn Haagse collega Matthijs Horrix. ‘De kwaliteit en schoonheid van deze Hollandse meubelen is nog altijd sterk ondergewaardeerd, terwijl ze niet onderdoen voor de Franse. Daar wil ik op mijn manier verandering in brengen, onder andere door mensen te vertellen over de schoonheid van deze meubelen.’ Als algemeen antiquair biedt Pieter Hoogendijk een veelomvattende collectie aan. Meubelen, Oosters en Nederlands porselein worden afgewisseld door zilver, glas, wandtapijten, schilderijen en works of art. Daarnaast fascineren Oosters en Europees lakwerk hem van jongs af aan, mede omdat hij daarbij zijn andere talent kan inzetten, namelijk dat van restaurator.

Ook als meubelrestaurator – met eigen atelier – geniet Hoogendijk faam. In 1977 begon hij zijn zaak als antiquair met restauratie-atelier. ‘Bij restauratie moet je het meubel zoveel mogelijk terugbrengen in zijn oorspronkelijke staat. Authenticiteit staat voor mij bovenaan. Ik stel mij dan ook terughoudend op en kan alle ingrepen verantwoorden. Het vak van restaurator is moeilijk te leren en specialisten geven hun geheimen niet graag prijs. Op mijn twintigste vertrok ik naar Parijs om meubelrestaurator te worden. Ik kwam bij Claude Bonnal terecht om het vak te leren, de beste plek die men zich kan voorstellen op dat gebied. Na de École du Louvre volgde ik bij Sotheby’s Londen de cursus Works of Art, waar ik allereerst leerde kijken, kijken en nog eens kijken naar lijn, vorm en stijl. Mijn opleiding voltooide ik uiteindelijk bij veilinghuis Uto in Zürich. Vervolgens haalde ik mijn papieren voor registermakelaar- taxateur antiek en inboedelgoederen én voor antieke meubelen. Tot nu toe ben ik de enige in Nederland.’

De lijst van topstukken waarmee Hoogendijk musea en particuliere collecties heeft verrijkt is even indrukwekkend als verscheiden: van een zilveren tazza van Christiaen van Vianen, een schilderij met religieuze voorstelling van Jean-Léon Gérôme, tot een zeldzaam orgelgebogen kunstkabinet en een Japanse lakkoffer, die zich nu het Groninger Museum bevindt. Aan Het Loo verkocht hij onder meer twee wandtafels en een reeks van zeven 17de-eeuwse tapisserieën met mythologische jachtvoorstellingen. Ook is recentelijk in het Rijksmuseum een uiterst ongewone grote Hollandse buffetkast te zien van de familie Leonhardt welke jaren geleden bij Pieter Hoogendijk is aangekocht.

Ondernemerszin is Pieter Hoogendijk niet vreemd. Zo behoorde hij tot het selecte groepje van zes antiquairs en kunsthandelaren dat in 1982 de sprong over de oceaan waagde en een beurs opzette in het Waldorf-Astoria Hotel in New York, Fine Arts of The Netherlands. Verder stond hij op Delft, PAN Amsterdam, TEFAF en op diverse beurzen in Londen, Parijs en Amerika. Ook op bestuurlijk niveau is hij actief, getuige de acht jaar dat hij deel uit maakte van de board of trustees van TEFAF. Hij heeft zitting in het College van Deskundigen van de Federatie van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in Roerende Zaken. Van 1997 tot 2009 hanteerde hij de voorzittershamer van de KVHOK, waarvan hij sinds 1982 lid is. Tevens is hij boardmember van CINOA, de Confédération Internationale des Négociants en Oeuvres d'Art waarvan hij tevens van 2012-2016 voorzitter was. CINOA is de wereldwijde Internationale federatie van Kunst en Antiek dealer verenigingen welke in totaal 5000 dealers van 32 verenigingen in 22 landen vertegenwoordigd. Tevens is hij lid van SNA, de Franse vereniging van antiquairs.