Taxaties

Meubelexpert


Met ruim 40 jaar ervaring kunt u voor het opstellen van een taxatierapport voor verzekering, schade, schenking, successie of boedelverdeling ook bij Pieter Hoogendijk terecht.
Sinds 1976 is Hoogendijk gecertificeerd taxateur kunst, antiek en inboedelgoederen evenals taxateur antieke meubelen, de enige in Nederland die zich meubelexpert mag noemen.

Pieter Hoogendijk is lid van de Federatie TMV en gecertificeerd door Stichting Hobéon SKO onder nummer 19492 en 019633.

U kunt voor verschillende doeleinden zaken laten taxeren:

Verzekering:

Wanneer u uw kunst, antiek en kostbaarheden wilt laten verzekeren zal de verzekeringsmaatschappij u meestal vragen om een waardebepaling. Met een goed en actueel taxatierapport bent u er zeker van dat u in geval van calamiteiten sterk staat. De verzekeringswaarde moet het mogelijk maken om een object te kunnen vervangen. Hiervoor wordt de 'vervangingswaarde ex art 7:960 BW voor taxatie door deskundigen' (voorheen art. 275 Wetboek van Koophandel) gebruikt. Onder vervangingswaarde wordt verstaan het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom vergelijkbare zaken.

De meeste verzekeringsmaatschappijen verwachten wel dat u eens in de drie jaar, soms iets langer, een geactualiseerd taxatierapport aanlevert. Het regelmatig laten her-taxeren van uw objecten zorgt er voor dat uw collectie op het juiste niveau verzekerd is.

Schade:

Een gecertificeerd taxatierapport van een wettelijk erkende taxateur is bindend bij verzekering en schadeafhandeling.

Wanneer er schade ontstaat aan uw objecten wilt u niet alleen verzekerd zijn voor de restauratiekosten, maar ook voor de waardedaling van het object.

Schenking:

Denkt u er aan één of meerdere van uw objecten te geschenken? Dan moeten de objecten gewaardeerd worden met een waarde ‘in het economisch verkeer’. Hieronder wordt verstaan het bedrag dat, bij aanbieding ter verkoop op de voor de zaak meest geschikte wijze na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed dan wel door de verkoper zou zijn ontvangen. Schenking aan een museale instelling kan overigens een belastingvoordeel opleveren, dit in tegenstelling tot schenking aan personen.

Successie:

De fiscus kan u om een gecertificeerd taxatierapport vragen voor het vaststellen van de hoogte van de erfbelasting of successie. Ook hier wordt vastgehouden aan een waarde ‘in het economisch verkeer’. Hieronder wordt verstaan het bedrag dat, bij aanbieding ter verkoop op de voor de zaak meest geschikte wijze na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed dan wel door de verkoper zou zijn ontvangen.

Boedelverdeling:

Teneinde een nalatenschap te kunnen verdelen over de erfgenamen moet eerst worden vastgesteld waar de nalatenschap uit bestaat en wat de waarde ervan is. Of als u en uw partner uit elkaar gaan en een huwelijks- of samenlevingscontract met elkaar hebben afgesloten, moet er bij de ontbinding daarvan een verdeling worden gemaakt van uw gezamenlijke bezittingen. Een taxatierapport, met korte omschrijvingen en gebaseerd op de waarde ‘in het economisch verkeer’, biedt onpartijdige uitkomst. Hieronder wordt verstaan het bedrag dat, bij aanbieding ter verkoop op de voor de zaak meest geschikte wijze na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed dan wel door de verkoper zou zijn ontvangen.

 

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen via:

+31 654 393 600 of info@phoogendijk.nl